KOREOGRAFIN

Interaktivitet, språk

och integration

Metodutveckling för normkreativ scenkonst

KOREOGRAFIN - Interaktivitet, språk och integration vill skapa kulturupplevelser där publiken får möjlighet att mötas bortom språkbarriärer. 

I ett treårigt projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden har vi:

  • Översatt Koreografin till tio språk och därmed skapat en flerspråkig kulturupplevelse i skärningspunkten mellan jämlikhet, normkreativitet och integration.

  • Utvecklat metoder och kunskap för flerspråkig och tillgänglig scenkonst och därmed möjliggöra för fler liknande kulturupplevelser.

Projektet leds av ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND 

Med stöd av ALLMÄNNA ARVSFONDEN

I samarbete med HANINGE KOMMUN, ABF STOCKHOLM & UNGA KLARA

Fotograf REBECKA HOLMSTRÖM

LÄS MER >