Metodutveckling för normkreativ scenkonst

KOREOGRAFIN - Interaktivitet, språk och integration vill skapa kulturupplevelser där publiken får möjlighet att mötas bortom språkbarriärer. 

I ett treårigt projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden kommer vi att:

  • Översätta Koreografin till tio språk och därmed skapa en flerspråkig kulturupplevelse i skärningspunkten mellan jämlikhet, normkreativitet och integration.

  • Utveckla och sprida en metod för flerspråkig och tillgänglig scenkonst och därmed möjliggöra för fler liknande kulturupplevelser.

  • Arbeta med integration genom kultur på ett normkreativt sätt genom att nyanlända och etablerade elever deltar i Koreografin tillsammans, alla på sitt eget modersmål.

För mer information besök www.koreografin.se.

Projektet leds av ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND 

Med stöd av ALLMÄNNA ARVSFONDEN

I samarbete med HANINGE KOMMUN, ABF STOCKHOLM & UNGA KLARA

Fotograf REBECKA HOLMSTRÖM

LÄS MER >

KOREOGRAFIN

Interaktivitet, språk

och integration