KOREOGRAFIN

Interaktivitet, språk

och integration

Metodutveckling för normkreativ scenkonst

Projektet leddes av ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND 

Med stöd av ALLMÄNNA ARVSFONDEN

I samarbete med HANINGE KOMMUN, ABF STOCKHOLM & UNGA KLARA

Fotograf REBECKA HOLMSTRÖM

LÄS MER >

KOREOGRAFIN - Interaktivitet, språk och integration var ett treårigt projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden 2018-2020. Syftet med projektet var att skapa kulturupplevelser där publiken får möjlighet att mötas bortom språkbarriärer och att arbeta med metodutveckling inom flerspråkig scenkonst. 

I projektet har vi:

  • Översatt KOREOGRAFIN till tio språk talade av nyanlända barn och unga, och därmed skapat en flerspråkig kulturupplevelse i skärningspunkten mellan jämlikhet, normkreativitet och integration.

  • Utvecklat metoder och kunskap för flerspråkig och tillgänglig scenkonst som samlats i boken Antologi för en flerspråkig scenkonst (2020).

Symbol.png