Södertörn 2 Foto Linnea Sundling.jpg

Rörelsebaserad deltagande scenkonst

Projektet leds av ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND 

Med stöd av HUDDINGE KOMMUN & SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

Fotograf TOMAS GUNNARSSON

LÄS MER >

Johanssons pelargoner och dans blir den första residenten vid Huddinge kommuns och Södertörns högskolas scenkonstresidens. Under 2021 kommer vi på plats på Södertröns högskola och i Flemingsberg fördjupa vårt arbete med rörelsebaserad deltagande scenkonst. 

I projektet kommer vi att:

  • Vidareutveckla våra konstnärliga metoder för hur publiken kan engageras kroppsligt i deltagarbaserade verk, samt fördjupa den teoretiska och praktiska kunskapen kring rörelsebaserad scenkonst där publiken deltar.

  • Arrangera öppna studios där vi bjuder in till ett delande av vår process. Under dessa tillfällen kommer vi både att fysiskt pröva och samtala kring teman relaterade till deltagarbaserad scenkonst.

  • Bjuda in till en work-in-progressvisning av ett kommande verk.

Symbol.png