top of page

Vi gillar det breda, snälla och intuitiva

Johanssons pelargoner och dans är en scenkonstgrupp som gillar det breda, snälla och intuitiva. Vi skapar scenkonst där publiken görs delaktig och där fokus ligger på den kroppsliga erfarenheten hos de som deltar.  

 

Vårt arbete riktar sig oftast mot barn och unga och vi har ett stort intresse för det pedagogiska mötet, oavsett målgrupp. Sedan 2009 håller vi i workshops, turnerar, föreläser och driver projekt.

 

Vi som grundat och arbetar med Johanssons pelargoner och dans är danspedagoger, koreografer, och dansare.

Symbol.png
bottom of page