Södertörn 2 Foto Linnea Sundling.jpg

Rörelsebaserad deltagande scenkonst

Projektet leds av ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND 

Med stöd av HUDDINGE KOMMUN & SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

Fotograf TOMAS GUNNARSSON

LÄS MER >

Johanssons pelargoner och dans blir den första residenten vid Huddinge kommuns och Södertörns högskolas scenkonstresidens. Under 2021 kommer vi på plats på Södertröns högskola och i Flemingsberg fördjupa vårt arbete med rörelsebaserad deltagande scenkonst. 

I projektet kommer vi att:

  • Vidareutveckla våra konstnärliga metoder för hur publiken kan engageras kroppsligt i deltagarbaserade verk, samt fördjupa den teoretiska och praktiska kunskapen kring rörelsebaserad scenkonst där publiken deltar.

  • Bjuda in studenter, lärare och allmänhet till öppna studios där vi både fysiskt prövar och samtalar kring teman relaterade till deltagande scenkonst och hur den förkroppsligade erfarenheten samspelar med konstupplevelsen.

  • Bjuda in till en work-in-progressvisning av ett kommande verk.

bild1.jpeg

PLATSVERKSTAN DANS
Dansfilm i Brandbergen

Att gestalta en plats och dess minnen

Koreografi ANNICA STYRKE, LINNEA SUNDLING & KARIN WIKLUND
Ljuddesign ANNA HAGLUND 

Med stöd av HANINGE KOMMUN, REGION STOCKHOLM & LÄNSMUSEET

Fotograf TOMAS GUNNARSSON

LÄS MER >

I samarbete med en filmare har vi fått i uppdrag att gestalta människors tankar, minnen och berättelser kopplade till Brandbergen.

Projektet genomförs som ett residens mellan november och mars, i samarbete med danskonsulenterna, Länsmuseet och Haninge kommun.

Du som bor i Haninge kommun får gärna dela med dig av dina minnen och berättelser i denna digitala enkät >

KOREOGRAFIN
Interaktivitet, språk och integration

Metodutveckling för flerspråkig scenkonst

Projektet leddes av ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND 

Med stöd av ALLMÄNNA ARVSFONDEN

I samarbete med HANINGE KOMMUN, ABF STOCKHOLM & UNGA KLARA

Fotograf REBECKA HOLMSTRÖM

LÄS MER >

KOREOGRAFIN - Interaktivitet, språk och integration var ett treårigt projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden 2018-2020. Syftet med projektet var att skapa kulturupplevelser där publiken får möjlighet att mötas bortom språkbarriärer och att arbeta med metodutveckling inom flerspråkig scenkonst. 

I projektet har vi:

  • Översatt KOREOGRAFIN till tio språk talade av nyanlända barn och unga, och därmed skapat en flerspråkig kulturupplevelse i skärningspunkten mellan jämlikhet, normkreativitet och integration.

  • Utvecklat metoder och kunskap för flerspråkig och tillgänglig scenkonst som samlats i boken Antologi för en flerspråkig scenkonst (2020).

koreografin3.jpg

KOREOGRAFIN
på minoritetsspråk

Alla har rätt till kultur på lika villkor

Johanssons pelargoner och dans skapade 2016 scenkonstföreställningen KOREOGRAFIN som sedan premiären har spelat omkring 500 föreställningar på skolor och teatrar runt om i Sverige. KOREOGRAFIN är en interaktiv föreställning där publikdeltagarna i små grupper lyssnar till instruktioner i varsitt par hörlurar och tillsammans skapar föreställningen. Vi kommer i det här projektet att översätta föreställningen till några av de officiella minoritetsspråken i Sverige.

I projektet kommer vi att:

  • Översätta KOREOGRAFIN till nordsamiska, sydsamiska, meänkieli, arli romani och finska.

  • Skapa en flerkulturell mötesplats för personer som talar olika språk, där de får möjlighet till ett jämlikt utbyte.

  • Bidra till ökad kunskap om minoritetspråkens historia, och scenkonstens möjlighet att bidra till språkrevitalisering.  

Projektet leds av ANNA HAGLUND, KARIN WIKLUND & ANNICA STYRKE

Med stöd av STOCKHOLMS STAD, INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN  & KULTURRÅDET

Fotograf JOHAN SUNDÉN

LÄS MER >

Symbol.png