KOREOGRAFIN

Interaktivitet, språk

och integration

Metodutveckling för normkreativ scenkonst

Projektet leds av ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND 

Med stöd av ALLMÄNNA ARVSFONDEN

I samarbete med HANINGE KOMMUN, ABF STOCKHOLM & UNGA KLARA

Fotograf REBECKA HOLMSTRÖM

LÄS MER >

KOREOGRAFIN - Interaktivitet, språk och integration vill skapa kulturupplevelser där publiken får möjlighet att mötas bortom språkbarriärer. 

I ett treårigt projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden har vi:

  • Översatt Koreografin till tio språk och därmed skapat en flerspråkig kulturupplevelse i skärningspunkten mellan jämlikhet, normkreativitet och integration.

  • Utvecklat metoder och kunskap för flerspråkig och tillgänglig scenkonst och därmed möjliggöra för fler liknande kulturupplevelser.

KOREOGRAFIN

på minoritetsspråk

Alla har rätt till kultur på lika villkor

Johanssons pelargoner och dans skapade 2016 scenkonstföreställningen KOREOGRAFIN som sedan premiären har spelat nästan 500 föreställningar på skolor och teatrar runt om i Sverige. KOREOGRAFIN är en interaktiv föreställning där publikdeltagarna i små grupper lyssnar till instruktioner i varsitt par hörlurar och tillsammans skapar föreställningen. Vi kommer nu att översätta föreställningen till de svenska minoritetsspråken.

I projektet kommer vi att:

  • Översätta Koreografin till Sveriges officiella minoritetsspråk samiska, meänkieli, romani chib, jiddish och finska.

  • Skapa en flerkulturell mötesplats för personer som talar olika språk, där de får möjlighet till ett jämlikt utbyte.

  • Bidra till ökad kunskap om minoritetspråkens historia, och scenkonstens möjlighet att bidra till språkrevitalisering.  

Projektet leds av ANNA HAGLUND & ANNICA STYRKE

Med stöd av STOCKHOLMS STAD, INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN  & KULTURRÅDET

Fotograf JOHAN SUNDÉN

LÄS MER >