Folk_Bibliotek

FOLK//BIBLIOTEK

Att tillgängliggöra offentliga miljöer för barn och unga

FOLK//BIBLIOTEK är ett scenkonstprojekt som vill värna om, tillgängliggöra och bjuda in till folkbiblioteket. Projektets mål är att skapa ett platsspecifikt deltagarbaserat scenkonstverk som äger rum i ett folkbibliotek. Publiken – barn och unga mellan 10-15 år – kommer att delta genom att följa instruktioner i hörlurar.

Föreställningen skapas på Stadsbiblioteket i Uppsala i samarbete med Uppsala Stadsteater, för att sedan omarbetas och flyttas till 10 andra folkbibliotek runt om i Sverige.

 

Projektet är en del av ett större utforskande av hur scenkonst kan användas för att tillgängliggöra viktiga offentliga miljöer för barn och unga. 
 

Projektledning ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND
Samordnare CLARA BANKEFORS
Ljuddesigner ANNA HAGLUND

Koreografer ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND

Dramatiker GUSTAV TEGBY

Scenograf ERIKA SJÖDIN

Grafisk design MOA SCHULMAN
Med stöd av POSTKODSTIFTELSEN, KULTURRÅDET & REGION STOCKHOLM

Symbol.png