top of page
Jag tänker på dig_10_Foto José Figueroa.jpg

FOLK//BIBLIOTEK

Att tillgängliggöra offentliga miljöer för barn och unga

FOLK//BIBLIOTEK är ett scenkonstprojekt som vill värna om, tillgängliggöra och bjuda in till folkbiblioteket. För att ge barn och unga fler vägar in till biblioteket vill vi hitta ett annorlunda och nyskapande sätt att vistas där – ett eget utforskande av platsen, i form av ett platsspecifikt deltagarbaserat scenkonstverk.

I projektet har ett platsspecifikt deltagarbaserat scenkonstverk skapats, som äger rum på folkbibliotek. Föreställningen skapades på Stadsbiblioteket i Uppsala i samarbete med Uppsala Stadsteater, för att sedan omarbetas och flyttas till 10 andra folkbibliotek runt om i Sverige.

Projektet är en del av ett större utforskande av hur scenkonst kan användas för att tillgängliggöra viktiga offentliga miljöer för barn och unga. 

Läs mer om föreställningen JAG TÄNKER PÅ DIG >

Projektledning ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND
Samordnare CLARA BANKEFORS
Ljuddesigner ANNA HAGLUND

Koreografer ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND

Dramatiker GUSTAV TEGBY

Scenograf ERIKA SJÖDIN

Grafisk design MOA SCHULMAN
Med stöd av POSTKODSTIFTELSEN, KULTURRÅDET & REGION STOCKHOLM

I samarbete med

UPPSALA STADSTEATER, STADSBIBLIOTEKET I UPPSALA, INTERNATIONELLA BIBLIOTEKET/KUNGSHOLMEN, KIRUNA STADSBIBLIOTEK, GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK, MALMÖ STADSBIBLIOTEK, SKELLEFTEÅ STADSBIBLIOTEK, VÄNERSBORGS BIBLIOTEK, SKÄRPÄNGS BIBLIOTEK, UMEÅ STADSBIBLIOTEK, ARBOGA STADSBIBLIOTEK  & BARNENS BIBLIOTEK, EKERÖ

Symbol.png
bottom of page