top of page

Metodutveckling för flerspråkig scenkonst

Projektet leddes av ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND 

Med stöd av ALLMÄNNA ARVSFONDEN, STOCKHOLMS STAD, INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN  & KULTURRÅDET

I samarbete med HANINGE KOMMUN, ABF STOCKHOLM & UNGA KLARA

Fotograf REBECKA HOLMSTRÖM

LÄS MER >

KOREOGRAFIN - Interaktivitet, språk och integration var ett treårigt projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden 2018-2020. Syftet med projektet var att skapa kulturupplevelser där publiken får möjlighet att mötas bortom språkbarriärer och att arbeta med metodutveckling inom flerspråkig scenkonst.

Inom projektet översattes Koreografin till arabiska, dari, engelska, kurdiska (sorani), pashto, persiska, ryska, somaliska och turkiska. 

 

Därefter har ytterligare ett projekt möjliggjort översättningar till några av Sveriges officiella minoritetsspråk: nordsamiska, sydsamiska, meänkieli, romanivariteten arli och finska. 

I projekten har vi:

  • Översatt KOREOGRAFIN till tio språk talade av nyanlända barn och unga, samt fem nationella minoritetsspråk, och därmed skapat en flerspråkig kulturupplevelse i skärningspunkten mellan jämlikhet, normkreativitet och integration.

  • Utvecklat metoder och kunskap för flerspråkig och tillgänglig scenkonst som samlats i boken Antologi för en flerspråkig scenkonst (red. Haglund, Styrke & Wiklund, 2020). Beställ boken här >

Symbol.png
bottom of page