top of page

Rörelsebaserad deltagande scenkonst

Projektet genomfördes av ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND 

Med stöd av HUDDINGE KOMMUN & SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

Fotograf LINNÉA SUNDLING

LÄS MER >

Johanssons pelargoner och dans blev den första residenten vid Huddinge kommuns och Södertörns högskolas scenkonstresidens. Under 2021 var vi på plats på Södertröns högskola och i Flemingsberg för att fördjupa vårt arbete med rörelsebaserad deltagande scenkonst. 

Projektet bestod i att:

  • Vidareutveckla våra konstnärliga metoder för hur publiken kan engageras kroppsligt i deltagarbaserade verk, samt fördjupa den teoretiska och praktiska kunskapen kring rörelsebaserad scenkonst där publiken deltar.
     

  • Arrangera öppna studios där vi bjöd in till ett delande av vår process. Under dessa tillfällen har vi både fysiskt prövat och samtalat kring teman relaterade till deltagarbaserad scenkonst.
     

  • Bjuda in till en work-in-progressvisning av ett kommande verk.

Symbol.png
bottom of page